Miljøsanering

Miljøsanering

Professionel miljøsanering til gavn for klimaet og dig

Ved en hel eller delvis nedrivning af en bygning, er det vigtigt at udføre grundig kontrol for sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer. Ved nedrivningsopgaver sætter vi en ære i at genanvende så mange af de nedrevne byggematerialer som muligt. Det spiller en afgørende rolle, at ingen af disse materialer indeholder stoffer, der er skadelige for mennesker eller miljøet.

Som professionelt nedrivningsfirma udfører vi grundig miljøsanering, som en del af kildesorteringen, efter alle gældende retningslinjer og sikkerhedsvejledninger for både miljø og arbejdsmiljø. I kraft af mange års erfaring, kan vi hos Nedrivningsselskabet Falster lokalisere og fjerne de skadelige stoffer fra alle materialer hurtigt, effektivt og miljørigtigt.

Miljøsanering

Få bugt med de skadelige stoffer

Der findes mange forskellige stoffer, der kan udgøre en sundhedsrisiko og være skadelige for miljøet. Derfor er det vigtigt med en miljøsanering for at få elimineret disse, hvis byggematerialerne skal genanvendes. 

Særligt bygninger af ældre dato kan indeholde skadelige kemikalier som eksempelvis asbest, PCB og tungmetaller, men disse kan også forekomme i dele af bygninger opført inden for de sidste 20-30 år. Stofferne kan findes i alt fra maling til isoleringsmaterialer og overfladebelægninger på eksempelvis gulve. En miljøsanering er derfor nødvendig uanset bygningens alder.

Vi løser alle typer opgaver inden for miljøsanering. Dette gælder uanset, om du skal have udført nedrivning, eller døjer med eksempelvis asbest eller skimmelsvamp i din bolig. Vi tilbyder blandt andet:

  • Asbestsanering
  • Blysanering
  • PCB-sanering
  • Sanering af metaller 
  • Skimmelsvampsanering

Skimmelsvamp eller andre sundhedsskadelige stoffer kan forekomme i alle boliger. Har du mistanke om eksempelvis skimmelsvamp i boligen, er det vigtigt at få undersøgt og fjernet svampen, inden den breder sig til flere dele af huset.

Ejer du en bygning, der skal helt eller delvis nedrives, er det din pligt at sikre at ingen materialer indeholder stoffer der udgør en miljø- eller sundhedsrisiko. Derfor er det en god idé, at anvende en fagmand, hvor du er sikret korrekt håndtering af alle farlige stoffer. 

Sanering