Miljøprofil

Grøn tankegang i alt hvad vi gør

Hos Nedrivningsselskabet Falster er vi stolte af at bidrage til et bedre miljø for både mennesker og natur. Vores altoverskyggende målsætning er at være en kvalitetsbevidst samarbejdspartner, med fokus på både miljø og arbejdsmiljø.

Vi bestræber os på at genanvende flest mulige materialer, så der kan spares på både råvarer og energi til fremstilling af nye byggematerialer. Vi sætter en ære i løse nedrivningsopgaver med genanvendelse for øje, hvor vi med en genanvendelsesprocent på over 85%, dagligt arbejder for et grønnere klima til gavn for os alle.

Når vi påtager sig os ansvaret for en opgave inden for nedrivning og nedbrydning, tager vi altid alle miljømæssige hensyn og sørger for at overholde alle lovgivninger og miljøkrav på området. Vælger du os til din næste nedrivningsopgave, er du sikret en professionel og miljørigtig løsning uanset opgavens omfang.

Udendørs nedrivning

Ansvarlighed for både mennesker og miljø

Vi stiller altid store krav til os selv, både hvad angår miljø og arbejdsmiljø. Vi sikrer, at arbejdet udføres under kontrollerede forhold med høj sikkerhed for alle involverede parter. Vores miljøbevidste tilgang til arbejdet afspejles i omgang med alt fra kunder og medarbejdere til leverandører og andre interesserede parter. Vi er altid ajourførte med miljøkrav, og evaluerer løbende vores arbejdsprocesser, for at kunne levere den mest miljørigtige løsning som muligt.

Det er alfa omega, at sortering og bortskaffelse af byggeaffald, der ikke kan genanvendes, sker forsvarligt og miljørigtigt. Herved sikres det at ingen sundhedsfarlige stoffer påvirker hverken miljøet eller mennesker. Vi håndterer alt byggeaffald med den største omtanke, og garanterer at affaldet bortskaffes efter alle miljømæssige forskrifter.

Logo på bil